“𝘼𝙡𝙨 𝙟𝙚 𝙞𝙣 𝙡𝙖𝙣𝙙𝙚𝙡𝙞𝙟𝙠 𝙜𝙚𝙗𝙞𝙚𝙙 𝙜𝙖𝙖𝙩 𝙬𝙤𝙣𝙚𝙣, 𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙟𝙚 𝙙𝙖𝙩 𝙟𝙚 𝙬𝙖𝙩 𝙜𝙖𝙖𝙩 𝙧𝙪𝙞𝙠𝙚𝙣.”

𝘏𝘪𝘫 𝘸𝘰𝘰𝘯𝘵 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘴 1978 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘎𝘳𝘢𝘴𝘱𝘦𝘦𝘭. 𝘋𝘦 𝘭𝘶𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘪𝘦 𝘣𝘪𝘫 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘸𝘰𝘯𝘦𝘯 𝘩𝘰𝘰𝘳𝘵, 𝘯𝘦𝘦𝘮𝘵 𝘩𝘪𝘫 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘭𝘪𝘦𝘧. 𝘋𝘢𝘵 𝘩𝘰𝘰𝘳𝘵 𝘦𝘳 𝘯𝘶 𝘦𝘦𝘯𝘮𝘢𝘢𝘭 𝘣𝘪𝘫. 𝘛𝘪𝘫𝘥𝘦𝘯𝘴 𝘩𝘦𝘵 𝘣𝘦𝘮𝘦𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘶𝘳 𝘸𝘢𝘵 𝘦𝘳𝘨𝘦𝘳, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘶𝘶𝘳𝘵 𝘴𝘭𝘦𝘤𝘩𝘵𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘨𝘦𝘯.

🔹 In 2009 verandert alles. Het gebied waar hij woont wordt als landbouwontwikkelingsgebied aangewezen. Zijn huis staat ineens middenin een agrarisch industrieterrein. 14 veebedrijven krijgen toestemming zich daar te vestigen of uit te breiden. Een toename van honderdduizenden dieren.

𝘋𝘦𝘶𝘳𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘩𝘰𝘶𝘥𝘦𝘯 𝘻𝘦 𝘨𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯. 𝘋𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘷𝘢𝘳𝘬𝘦𝘯𝘴𝘴𝘵𝘢𝘯𝘬 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘨𝘦𝘶𝘳𝘵𝘫𝘦 𝘳𝘶𝘪𝘬𝘦𝘯 𝘻𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶. 𝘌𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘬 𝘪𝘴 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘪𝘨𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘮 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘭𝘢𝘴𝘵: 𝘷𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵𝘸𝘢𝘨𝘦𝘯𝘴 𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘳𝘦𝘦𝘶𝘸𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘳𝘬𝘦𝘯𝘴 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘦𝘭𝘶𝘪𝘥𝘴𝘰𝘷𝘦𝘳𝘭𝘢𝘴𝘵. 𝘋𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘥𝘢𝘨 𝘥𝘰𝘰𝘳.

🔹 Het bezwaar dat de bewoners in 2006 aantekenen zorgt er alleen voor dat er geen nieuwe bedrijven bijkomen. Het resulteert niet in minder dieren; de bestaande bedrijven groeien extreem. En de stank wordt iedere dag erger.

🔹 In 2015 lijkt het tij te keren. Er ligt een plan waarmee de vee-industrie beter gescheiden kan worden van de bewoning. Eigenlijk is alles in kannen en kruiken, tot de burgemeester, zonder duidelijke motivatie, de stekker uit het convenant trekt.

Deze bestuurlijke minachting is tekenend voor de manier waarop de gemeente in de jaren erna met de situatie omgaat. Ze omzeilt op alle mogelijke manieren de inspraakprocedures over uitbreiding van bestaande bedrijven.

De bestuurscultuur is rot: na een wisseling van gedeputeerden wordt de toezegging van een uitbreidingsverbod weer van tafel geveegd. De grond wordt alsnog verkocht en een nieuwe stal gebouwd. De bewoners voelen zich niet gehoord, afgedankt.

𝘏𝘪𝘫 𝘸𝘰𝘰𝘯𝘵 𝘩𝘪𝘦𝘳 𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘳𝘰𝘰𝘵𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯. 𝘖𝘮𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘨𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘳𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘢𝘵 𝘩𝘪𝘫 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘬𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘶𝘪𝘻𝘦𝘯. 𝘕𝘶 𝘥𝘢𝘵 𝘸𝘦𝘭 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘪𝘴, 𝘳𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘩𝘪𝘫 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘸𝘰𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘢𝘵𝘴𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘬𝘸𝘪𝘫𝘵. 𝘕𝘪𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘪𝘭 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘬 𝘻𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯. 𝘉𝘰𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯: 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘮𝘰𝘦𝘵 𝘩𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘦𝘯? 𝘏𝘪𝘫 𝘪𝘴 71. 𝘋𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘪𝘴.

🔹🔹🔹

Dit verhaal is onderdeel van een reeks interviews met mensen die al jaren extreme stankoverlast van megastallen hebben.
De actiegroep De Staat Gedaagd strijdt voor hun belangen.

Zit je ook in de stank? Neem dan contact met ons op: 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝗸@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺