โ€˜๐™‚๐™š๐™ช๐™ง ๐™ž๐™จ ๐™š๐™š๐™ฃ ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™š๐™จ๐™จ๐™›๐™–๐™˜๐™ฉ๐™ค๐™งโ€™

โ€˜๐˜๐˜ฌ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ. ๐˜๐˜ฌ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฃ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ช๐˜ซ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ต. ๐˜”๐˜ข๐˜ข๐˜ณ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฌ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ป๐˜ฐ ๐˜ป๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ช๐˜ฌ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต ๐˜จ๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ.โ€™

Hij woont hier al sinds zijn geboorte. Vlakbij zijn huidige woning zijn drie boerenbedrijven. Dat was al zo. Maar als hij toen wist hoe de bedrijven en daarmee de omgeving zouden veranderen, had hij het huis niet gekocht.

De kippenstal op 60 meter afstand is uitgebreid van 45.000 naar 100.000 kippen. De varkensboer is in de laatste jaren van 450 naar 1.300 zeugen gegroeid. En in de wei van de derde buurman stonden vroeger honderd koeien. Nu zijn dat er meer dan 450. In een stal.

De overlast die dat veroorzaakt wordt elke dag erger. De geur is het moeilijkste. Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed. Ramen en deuren houden ze vrijwel altijd gesloten. De bedrijven staan verspreid om het huis, dus hoe de wind ook staat, het stinkt รกltijd.

โ€˜๐˜๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต๐˜ช๐˜จ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ช๐˜ซ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฑ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ. ๐˜๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ป๐˜ฐโ€™๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฌ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ: ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ. ๐˜’๐˜ช๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ธ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ซ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฏ. ๐˜๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ป๐˜ฐโ€™๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ข๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ป๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ธ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ.โ€™

Het frustreert dat er jarenlang vergunningen zijn verleend die de geurnorm sterk overschreden. Bijv. aan bedrijven die luchtwassers plaatsten waarvan bekend was dat ze niet 85% maar slechts 35% van de geur verminderen.
Net zoals dat emissiearme vloeren de uitstoot veel minder beperken dan gedacht. De overheid wist dit, bleek achteraf. Maar zei letterlijk: โ€˜we doen het er mee.โ€˜

De positie die de overheid inneemt is heilig. Alles wat daar niet aan voldoet, ongeacht de realiteit en de schade, moet wijken. De veehouderij moet door en als burgers daardoor klem komen te zitten; jammer dan. Burgers kunnen niet rekenen op bescherming van de overheid.

โ€˜๐˜๐˜ฌ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ป๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ. ๐˜‹๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ต ๐˜ป๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ป๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ด. ๐˜ž๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ข๐˜ต, ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ต๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ซ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ท๐˜ณ๐˜ช๐˜ซ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ. ๐˜‹๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด.โ€™

๐Ÿ”น๐Ÿ”น๐Ÿ”น

Dit verhaal is onderdeel van een reeks interviews met mensen die al jaren extreme stankoverlast van megastallen hebben.
De actiegroep De Staat Gedaagd strijdt voor hun belangen.

Het eerste interview lees je hier: https://suuscopyandcontent.nl/2494-2

Zit je ook in de stank? Neem dan contact met ons op: ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ธ@๐—ด๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น.๐—ฐ๐—ผ๐—บ